Моральний кодексКодекс етики з’явився із необхідності прийняття для всіх компаній Камоцці Групи єдиної моделі поведінки, яка розвиває цінності та принципи, які повинні впливати на всю повсякденну роботу. Дотримання цих цінностей є важливим і необхідним аргументом для регулярного ведення бізнесу та надійного управління.

Метою є дотримання закону, справедливість, чесність в бізнесі та ефективність внутрішніх і зовнішніх зв’язків, створення можливостей для співпраці, оцінки та розвитку всіх зацікавлених сторін. Модель економічного зросту, насправді, стійка з плином часу, коли економічна мета переплітається в поєднанні з соціальною та етичною. Принципи в кодексі етики компанії Camozzi: 

• ПОВАГА ДО ОСОБИСТОСТІ
• ЧЕСНІСТЬ, НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ 
• СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ
• ЕФЕКТИВНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
• ПРОЗОРІСТЬ
• КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ
• ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІ
• ЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ
• ПОВАГА ДО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
• БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ У ЧАСІ