Інновації та якість


Говорити про інновації означає вести розмову про процеси і дії, які дозволяють розробляти інноваційні рішення систематичним і впорядкованим чином.

Завдання полягає в передбаченні ринкових тенденцій, прогнозуванні потреб клієнтів у послугах, а також в постійних інноваціях і створенні основ для розвитку нових сфер бізнесу та таких продуктів, які підвищать цінність компанії в очах покупців. Ці цілі не можуть розглядатися у відриві від завдань в області охорони довкілля, трудової гігієни, розвитку людських ресурсів і поваги до суспільства.

В компанії Camozzi переконані, що інноваційний процес може бути дуже корисним тільки тоді, коли застосовується на постійній основі і не може бути відокремлений від досліджень, навчання, розвитку, технологій і організацій, з постійним моніторингом по виділеній структурі.

Саме з цієї причини, в компанії Camozzi Group створені підрозділи для керування наступними галузями:
- Технологічні дослідження і розробка (Crc-Camozzi Research Centre)
- Навчання (Camozzi Competence Centre, Innse Berardi School)
- Оптимізація процесів та видів діяльності відповідно до принципів "Бережливого виробництва" (CIS-Camozzi Innovation System)