Управління постачаннями


Уявіть собі керування вашою діяльністю за підтримки надійного і пунктуального партнера, здатного швидко реагувати на термінові замовлення та успішно забезпечувати ваші оперативні потреби: висока якість послуг та користь для замовника є центральними питаннями "Управління поставками" в Групі Camozzi. З точки зору логістики послуги розглядаються, як оптимальне керування послідовними замовленнями та вимагає відмінної роботи виробництва і управління впродовж всього ланцюжка, від внутрішньої логістики до логістики поширення.

Своєчасне виконання замовлень забезпечує здобуття замовником відповідного виробу в потрібний час, в потрібній кількості без шкоди для якості. В умовах економічної та ринкової нестабільності, комплексного та усесвітнього конкурентного середовища, що розширюється, все більш і більш зростають чекання відносно послуг, і для повного задоволення вимог замовника необхідна зацікавленість в постійному вдосконаленні.
В Групі Camozzi ми упевнені, що міри по удосконаленню не можуть відноситися до окремого заводу, оскільки сучасні логістичні ланцюжки є складними і розгалуженими для отримання користі із структур спеціалізації постачальників та необхідності широкого обслуговування ринку.

Важливо досліджувати і створювати процеси отримання користі на всьому протязі ланцюжка постачання, починаючи з постачальників, закінчуючи кінцевим розподілом, залучаючи кінцевого замовника, оскільки всі учасники ланцюжка грають головну роль у визначенні послуг. На карту поставлено задоволення потреб замовника і репутацію компанії. Всі компанії Групи Camozzi використовують логіку "Управління поставками" (SCM), яка є комплексним керуванням логістично-виробничого ланцюжка, спрямованим на досягнення високої якості послуг.

Співпраця впродовж всього ланцюжка постачань є ключовим чинником в забезпеченні чудової якості, а також вимагає участі кінцевого замовника. Зокрема, спільна робота із замовником дозволяє обмінюватися корисною інформацією по плануванню заявки (Спільне планування) та поліпшити оперативне керування, виходячи з чіткого визначення послуг, які розраховує отримати замовник (Домовленості про рівень послуг). Бути корисним для замовника, має на увазі також надання просунутих послуг в області логістики, а саме, постачання в системі Канбан, графіки постачань, комплектування, системи спільного управління запасами (VMI), консигнаційний склад або електронний документообіг (EDI).

Інформаційні технології є високоефективними технологіями, які широко та інтенсивно використовуються, і вживання системи управління SAP усередині Групи забезпечує значну підтримку, але процеси контролю постачань не можуть ігнорувати "впорядковані" та "аналітичні" процеси. Для безперервного вдосконалення стандартів послуг потрібний ретельний контроль за виконанням, вимір ефективності за допомогою показників (ключових показників ефективності) і порівняння з галузевими орієнтирами, і все це повинно щодня виконуватися внутрішніми контролюючими службами, відповідно до принципу, що полягає в високому рівні аналітичних здібностей та забезпечує найкращі результати.